Solidariteitsfonds


BESTUUR

Voorzitter:

Alex Verstraeten

Ondervoorzitter: Kris Van De Velde
Secretaris: Johan Van De Maele
Afgevaardigde - Verbond:  Marc Verlodt
PSC-Afgevaardigde: Eric Van Damme
Jurist: Kurt De Meester
Commisarissen: Paulin Cornil
Katrien De Smet
Chris Verfaillie
Jean-Pierre Van den Kerkhove
           

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Provinciaal bondsgebouw van de K.B.V.B., provincie Oost-Vlaanderen, Speldenstraat 19 te 9000 Gent.

Doel:  Een overlegplatform te bieden aan diverse bij de KBVB aangesloten scheidsrechters van Oost-Vlaanderen in hun streven naar samenwerking, en het bevorderen van de communicatie en onderlinge verstandhouding van de scheidsrechters en scheidsrechtersverenigingen in Oost-Vlaanderen. Het bewerkstelligen van een imagoverbetering van de arbitrage in Oost-Vlaanderen.  Het bevorderen van de solidariteit tussen de diverse aangesloten scheidsrechters en scheidsrechters- vriendenkringen door het oprichten van een solidariteitsfonds dat zal fungeren om in mate van het mogelijke aan de aangesloten leden hulp, steun, begeleiding en bijstand te bieden op sociaal, moreel en materieel vlak.

Lidmaatschap: van 1 januari tot 31 december voor slechts 3,00!

Inschrijven kan via de vriendenkring, of door rechtstreeks te storten op het rekeningnummer (143-0603865-44) van het fonds met volgende vermeldingen: 
Aan:
Verbond Oost-Vl. Scheidsr.Vriendenkringen, Waregemseweg 165, 9790 Wortegem-Petegem,
Mededeling: uw naam, en de tekst "lidgeld 2011".